สำหรับนักลงทุน
 

งบการเงินของบริษัท

 
 
 • งบการเงิน
 • ปี 2565
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558
 • ปี 2557
 • ปี 2556
 • ปี 2555
 • ปี 2554
 • ปี 2553
 • ปี 2552
 • ปี 2551
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.