สำหรับนักลงทุน
งบการเงิน
 
<< งบการเงิน >>
 
 
  ไตรมาสที่-1 ไตรมาสที่-2 ไตรมาสที่-3 ไตรมาสที่-4
ปี 2561 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English  / 
ปี 2560 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2559 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2558 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2557 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2556 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2555 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2554 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2553 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2552 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2551 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2550 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
         
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.