สำหรับนักลงทุน
 
 • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาววิภา ตั้งตรงเบญศีล
   
  ✉   wipa@indara.co.th
   
  ☎   0-2247-9261 ต่อ 2104
 • แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
 • กรรมการบริษัท : ✉  Board@indara.co.th
   
  กรรมการตรวจสอบ : ✉  Audit@indara.co.th
   
  กรรมการผู้อำนวยการ : ✉  MD@indara.co.th