รายงานประจำปี 2564
 
ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565
 
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 29/2565
อินทรประกันภัย
 
 
 
Download
รายชื่อนายหน้า ที่บริษัทมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย
หนังสือสัญญาตัวแทน
เอกสารขอเปิด Online
หนังสือสัญญาบริษัทนายหน้า
ใบคำขอรับใบอนุญาตตัวแทน (ตว.1)
ใบคำขอต่ออายุตัวแทน (ตว.7)
    
Download Acrobat_Reader Download Anydesk
Link
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สำนักงานอัตราเบี้ย
ประกันวินาศภัย
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ข่าวสาร อินทร::

      กิจกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประชากรเต่าทะเล บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิวัฒน์ หาญจิระสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ จัดกิจกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประชากรเต่าทะเล ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2564

      โครงการส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันน้ำดื่มอินทร บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันน้ำดื่มอินทร ณ วัดตึก นนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อให้แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในกรณีน้ำท่วม เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปันน้ำ ปันสุข วัตถุประสงค์โครงการเพื่อต้องการจะแบ่งปันความสุข ส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันน้ำดื่มอินทร ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการสายงานพัฒนาธุรกิจ มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด แก่สน.ลุมพีนี เมื่อ 16 มิถุนายน 2563

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ผู้จัดการแผนกอาคารและทรัพย์สิน คุณวรชาติ รัตนรวมการ และพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป ให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซอยเสรีไทย17 เขตบึงกุ่ม เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับน้องๆ

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด มหาชน นำโดย กรรมการรองผู้อำนวยการ คุณสมหวัง เต็มพรสิน และพนักงานงานบริจาคน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด และร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Si Ayutthaya Goes Strong Running Project 2018" ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนสันติภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี และเครือข่าย Si Ayutthaya Road Goes Green จัดกิจกรรม “ศรีอยุธยารวมใจ ถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์" ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายปัจจัยให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อพระสงฆ์ที่อาพาธ โดยทางบริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี และเครือข่าย Si Ayutthaya Road Goes Green จัดงาน“เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกรู โดย ทางบริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)มีความยินดีร่วมสร้างสรรค์สวัสดิการสังคม ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลพญาไทในการแจกจ่ายน้ำดื่ม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการกับทางสถานีฯ รวมทั้งประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการไว้วางใจ เป็นปีที่ 2 ให้บริการความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ แก่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยคุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ลงนาม ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตัวแทนแทน นายหน้า และผู้บริหารงานขายร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมียอดเงินทำบุญ 544,258 บาท

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดเปิดตัวบริการ Roadside สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และ ประเภท 3 ที่ Show DC เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560

      เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณนิพน์ บรรณวัฒน์ (คนที่ 2 นับจากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนมอบสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางกล่มม ให้แก่ ผู้เอาประกันภัย จำนวน.....3...ราย รวมจำนวนเงินสินไหมทดแทน 5 ล้านบาท โดยผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แล้วประสบอุบัติเหตุ และได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง กับ บ.อินทรประกันภัย

      วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ Post today

      24 มีนาคม 2560 บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศประจำปี ให้แก่นายหน้า และตัวแทนทั่วประเทศ

      บมจ.อินทรประกันภัย จ่ายค่าปลงศพเป็นเงินสดตาม พรบ. 2 ศพ ให้แก่ทายาทชาวพม่าต่อหน้า ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

      บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการไว้วางใจจาก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) ให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผ. โดยได้ร่วมกันลงนามสัญญาการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) นำโดยคุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัทและคณะผู้บริหาร ทีมงาน CSR ร่วมกันถวายหนังสือฤาษีดัดตนให้กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ) เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

      เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เหล่าพนักงานบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รดน้ำอวยพร คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการและบรรดาเหล่า ผู้บริหารของบริษัท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559

      คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ และคุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารงานขาย พร้อมงานเสี้ยงขอบคุณ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์

      เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 บริษัท อินทรประกันภัย (มหาชน) จำกัด
คุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ มอบอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับวัดสวนแก้ว

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัท อินทรประกันภัย (มหาชน) จำกัด ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์
โดยมี คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ
         คุณสมหวัง เต็มพรสิน กรรมการรองผู้อำนวยการ
         คุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
         คุณประเสริฐ ดุลยพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสินไหม
ร่วมกันแถลงนโยบายแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อให้ทีมงานฝ่ายขายใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย เบี้ยประกันภัย 1,000 ล้านบาท

      ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและคู่ค้า ตัวแทน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400