ชื่อบริษัท  
ชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ประเภทหมายเหตุ
สมาคมสหมิตรรถยก 10 ถ.สุขุมวิท 36 (นภาศัพท์) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02-258-6103
รถยก
หจก.อู่กวินเซอร์วิส 62 ซ.แสนสบาย ถ.พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
kawin_s@truemail.co.th
02 - 258 5461 02 - 261 2729 02 - 661 3693 กด 0 081 - 442 2538
อู่รถยนต์ EMCS