<< แผนผังเว็บไซต์ >>
 
เกี่ยวกับบริษัท บริการของเรา สำนักงานสาขา
- ประวัติความเป็นมา - การประกันอัคคีภัย - สำนักงานใหญ่
- โครงสร้างองค์กร - การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง - สาขาเชียงใหม่
- กรรมการบริษัท - การประกันภัยรถยนต์ - สาขาหาดใหญ่
- ผู้บริหารระดับสูง - การประกันภัยเบ็ดเตล็ด - สาขาแหลมฉบัง
    - สาขาย่อยพิษณุโลก
    - สาขาย่อยนครราชสีมา
 
 
สำหรับนักลงทุน
- งบการเงิน
- เปิดเผยข้อมูล
- รายงานประจำปี
- F56-1
- บริการผู้ถือหุ้น
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.