บริการสินไหมทดแทน

ฝ่ายสินไหมทดแทนของ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด พร้อมให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ทุกท่านเราจะดำเนินการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาในกรมธรรม์ที่ท่านได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อตอบแทนที่ท่าน ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของอินทรประกันภัย

ท่านสามารถติดต่อการบริการด้านสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยใช้หมายเลข 0-2247-9261 ตามด้วยเบอร์ภายใน หรือตามหมายเลข สายตรง ที่ให้ไว้ ดังนี้

หัวข้อติดต่อรายชื่อเบอร์มือถือหมายเลขภายในE-mail
รับแจ้งอุบัติเหตุ :
สอบถามข้อมูลสำรวจภัย
คุณชลอ พักกระโทก
คุณณัฐวุฒิ จันทริย์วงษ์
08-8819-9910
08-8819-9910
1603
1603
chalaw@indara.co.th
nattawuth@indara.co.th
การซ่อมรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ :
นำรถเข้าซ่อม
คุณเบญจวรรณ์ มงคล
08-5485-38181324benjawan@indara.co.th
ติดตามคุมราคาค่าซ่อมรถ
คุณสุวิมล โควเอี่ยมไพโรจน์
08-5111-68191323suwimon@indara.co.th
ค่าซ่อมทรัพย์สิน :
สอบถามความคืบหน้า
คุณสายชล ปรายกระโทก
08-5660-94271303saichol@indara.co.th
ค่ารักษาพยาบาล/ค่าสินไหมทดแทน :
สอบถามความคืบหน้า
คุณสุนทร กลิ่นเฟื่องฟู
คุณพลเชฏฐ์ เจริญพันธ์
08-5484-4357
08-5660-9428
1301
1315
soonthorn@indara.co.th
phonlachet@indara.co.th
ค่ารักษาพยาบาล สำหรับ
โรงพยาบาล
คุณอรดา วิยานนท์
คุณสุนทร กลิ่นเฟื่องฟู
06-1396-9623
08-5484-4357
1317
1301
orada@indara.co.th
soonthorn@indara.co.th
ผลคดี :
สอบถามความคืบหน้า
และติดตามผลคดี
คุณอัครธีร์ สิงห์เจริญธนัต
08-5484-43801316akkarathi@indara.co.th
ติดตามนัดหมาย
คุณพลเชฏฐ์ เจริญพันธ์
08-5660-94281315phonlachet@indara.co.th
ทำจ่าย :
สอบถามเรื่องนัดจ่าย
คุณพัชรี ชนะพันธ์
คุณเสาวณีย์ จันทร์รุ่งสกุล
-
08-4361-8107
1314
1319
patcharee@indara.co.th
saowanee@indara.co.th
เรียกร้อง :
บริษัทประกันภัย
คุณกมลลักษณ์ ดวงสุพรรณ
คุณศุภวรรณ ซิวภิรมย์
08-5484-4364
08-5484-4364
1706
1708
monthiya@indara.co.th
supawan@indara.co.th
บุคคล
คุณเอกชัย มั่งคั่ง
08-5484-43641708ekachai@indara.co.th
สอบถามการรับเอกสาร :
คุณปัณณวรรธภร ก่ำกระโทก
คุณมนศรา ยูซบ
09-2284-7021
09-2284-7021
1304
1305
punnawatporn@indara.co.th
monsara@indara.co.th
สินไหมประกันภัยอื่น :
คุณดวงตา นุ่มเอ่อ
คุณจุฑามาศ คำสวาสดิ์
08-5660-9430
08-5660-9430
4310
4311
daungta@indara.co.th
jutamas@indara.co.th
บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน